Lieldienu dievkalpojums Kabiles baznīcā 16.aprīlī

By   2017. gada 7. aprīlis

16.aprīlī plkst. 14:00
Kabiles ev.lut. baznīcā

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS ar Dievgaldu.

Dievkalpojumu vadīs mācītājs Raimonds Mežiņš,
ērģelniece Vineta Kurpniece.

Pēc dievkalpojuma muzicēs Edgars Zinge.

Būs kopīgs tējas galds. Līdzi ņemt krāsotas olas un Lieldienu cienastu.