Lieldienu dievkalpojums 17.aprīlī

By   2022. gada 13. aprīlis

17.aprīlī plkst.10.00
Kabiles baznīcā

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

Dievkalpojumu vadīs mācītāja v.i. Aivars Kaņeps.
Dievkalpojumu kuplinās Edgars Ziņģe.

Pēc dievkalpojuma sadraudzība. Visi mīļi aicināti!