By   2018. gada 18. aprīlis

21.aprīlī plkst.9.00

 LIELĀ TALKA KABILĒ

Pulcēšanās pie saieta nama “Sencis”. Sakopsim skolas aleju un estrādi.

Ierašanās darba apģērbā, līdzi ņemt cimdus.

 Dzīvosim tīrā un sakoptā vidē!