Kabilniekus aicina apmeklēt vingrošanas nodarbības

By   2017. gada 12. oktobris

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem.” (Nr.9.2.4.2/16/I/095)

BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBAS PIEAUGUŠIEM

Kabiles saieta namā “Sencis” pirmdienās plkst. 19.30

Ģērbties piemērotā apģērbā. Ja iespējams, līdzi ņemt vingrošanas paklājiņu.
Nodarbības vadīs Ilze Druvaskalna.