Kabiles lapa laikrakstā “Kurzemnieks” 14.02.

By   2018. gada 14. februāris

Laikraksta “Kurzemnieks” 19.numura (14.02.2018.) tematiskajā lapā “Kabile” Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas mājturības skolotājs Rihards Lasmanis stāsta par savu sirdslietu –
koka darbiem.

„Kabile un kabilnieki man bija pazīstami – zināju, kur nāku,” saka pagasta pārvaldes jaunā vadītāja Elīna Ose, kura pēc pārbaudes laika
janvārī apstiprināta amatā.

Lāsmas Reimanes teksts un foto.

Visu Kabiles lapu vari lasīt šeit: Kurzemnieks_14_02_2018