K.Dazarta gleznu izstāde bibliotēkā

By   2017. gada 3. maijs

Kabiles bibliotēkā

līdz 31. maijam

TTMS “Kuldīgas palete”

mākslinieka Kārļa Dazarta gleznas