Jauna izstāde bibliotēkā

By   2021. gada 7. jūlijs

Kabiles pagasta bibliotēkā
jūlijā

GRĀMATAS AR PIEVIENOTO VĒRTĪBU

apskatāmas bibliotēkas krājumā esošas grāmatas ar autogrāfiem.