Izveidosim Kabiles ģerboni!

By   2023. gada 16. janvāris

Kabiles pagasta pārvalde sadarbībā
ar Kuldīgas novada pašvaldību ir uzsākusi darbu
pie Kabiles pagasta ģerboņa izveides.

Lai izveidotu unikālu ģerboni, kas apliecinātu Kabiles pagasta identitāti
aicinām ikvienu līdz 2023.gada 27.janvārim izteikt savu viedokli – redzējumu,
kas būtu jāattēlo pagasta ģerbonī, lai tas raksturotu tikai Kabiles pagasta raksturīgos
elementus, vietas, notikumus u.c.

Savu viedokli un redzējumu var izteikt Kabiles pagasta pārvaldē un
Kabiles pagasta bibliotēkā, aizpildot anketu un pamatojot savu viedokli.

Var arī aizpildīt anketu tiešsaisaistē:
https://www.visidati.lv/aptauja/1947782110