Grafiti zīmējumu izstāde bibliotēkā

By   2023. gada 2. oktobris

Kabiles pagasta bibliotēkā
oktobrī

Kitijas Červoņikovas (Sabile) izstāde

GRAFITI ZĪMĒJUMI