Eņģeļu izstāde bibliotēkā

By   2022. gada 30. novembris

Kabiles bibliotēkā decembrī

izstāde
ZEM EŅĢEĻA SPĀRNA

Uzbursim sev Ziemassvētku sajūtu, apskatot EDUARDA SKABJA eņģeļu kolekciju!

Atnes arī Tu savu eņģeli!