Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 18.decembrī

By   2016. gada 11. decembris

Kabiles saieta namā “Sencis” svētdien, 18.decembrī, plkst.14:00

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU EGLĪTE.

Kopā iesim rotaļās, satiksim Ziemassvētku vecīti,
skaitīsim dzejoļus, dziedāsim sev un citiem par prieku.

Paciņas saņems bērni, kuri dzimuši no 01.01.2010. līdz 01.12.2016.,
deklarēti un dzīvo Kabiles pagastā un būs ieradušies uz pasākumu.