DARĪSIM PAŠI! Aktīvu kabilnieku tikšanās 20.03.

By   2023. gada 14. marts

20.martā plkst.18.00
Kabiles pagasta saieta namā “Sencis”

Aktīvie pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji
tiek aicināti uz kopīgu tikšanos, lai diskutētu par kopienas dzīves kvalitātes
uzlabošanas iespējām ar LEADER finansējuma atbalstu.