Darboties nepārtrauc Kabiles deju kolektīvi

By   2021. gada 19. februāris

KABILES PAŠDARBĪBAS DEJU KOLEKTĪVI

Senioru deju kolektīvs ”Kamēr vari”

2003.gada 4. aprīlī, kad tika svinēta Kabiles 750 gadu jubileja, no četriem pāriem tika izveidots kolektīvs ar nosaukumu “Kamēr vari”. Pirmā deja, kas tika dejota, toreiz bija “Es mācēju danci vest”. Danci vedot soli pa solim, kolektīvs 2013. gadā pirmo reizi piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Izcīnītas tiesības piedalīties arī XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018.gadā. Ikdienā tiek dejots pagasta un novada pasākumos, sadejots ar draugiem vieskoncertos, kolektīvu jubilejas pasākumos.

Kolektīvs “Kamēr vari” ir kā liela ģimene, kopā tiek svinēti svētki, veidoti projekti un darīti darbi, neizpaliek arī kopēji atpūtas braucieni.

Vadītāja: Andra Eimane

Kontakti: tel. 29407710 (Andra Eimane), 25618976 (Anda Ķieģele)

 

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Meždzirnas”

2008.gada rudenī savu dejas ceļu uzsāka vidējās paaudzes deju kolektīvs “Meždzirnas”. 2013. gadā kolektīvam izdevās piepildīt sapni un piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Lielajos dziesmu un deju svētkos kolektīvs dejo arī 2018.gadā. VPDK “Meždzirnas” piedalās pagasta un novada rīkotajos pasākumos, labprāt viesojas pie citiem kolektīviem un kopā pavada brīvo laiku.

Vadītāja: Andra Eimane

Kontakti: tel. 29407710 (Andra Eimane), 25618976 (Anda Ķieģele)