Bērnu zīmējumu izstāde bibliotēkā

By   2017. gada 14. augusts

Kabiles pagasta bibliotēkā
līdz 30.septembrim
Kabiles pagasta vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumu izstāde
DABAS MEISTARDARBNĪCA“.

Pulciņa vadītāja Iveta Fogele.