By   2019. gada 30. aprīlis

Kabiles saieta namā “Sencis”
4.maijā plkst.14.00

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI.

Pavadīsim svētku pēcpusdienu kopā ar kapelu “Kā ir, tā ir”.
Nāc kopā ar draugiem, radiem, kaimiņiem, ar līdzi paņemtiem groziņiem.