Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24.decembrī

By   2018. gada 18. decembris

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: (Lk.2:10)

 24.decembrī plkst. 16.00
Kabiles baznīcā

ZIEMASSVĒTKU VAKARA DIEVKALPOJUMS.

Dievkalpojumu kuplinās Kabiles meiteņu dziedātas dziesmas
koncertmeistares A.Siltānes vadībā.

  • Visi esat mīļi gaidīti.
  • Kabiles draudzes evaņģēlists Aivars Kaņeps.
  • Kabiles draudze.