Monthly Archives: aprīlis 2019

Kabiles lapa laikrakstā “Kurzemnieks” 8.04.2019.

Laikraksta “Kurzemnieks” 42.numurā (8.04.2019.) piektā lappuse veltīta Kabiles pagasta jaunumiem. Par ceļiem, skolas nākotni, zemes nomu un kārtību tika spriests Kabiles pagasta iedzīvotāju sapulcē, kas notika 3.aprīlī saieta namā. Jaunumi sportā, kultūrā un bibliotēkas darbā. Senioru deju kolektīvs 30.marta koncertā atskatās uz 15 nodejotiem gadiem. Lappusi sagatavojusi Lāsma Reimane.