Daily Archives: 2019. gada 8. aprīlis

LIELĀ TALKA Kabilē 13.aprīlī

LIELĀ TALKA Kabilē 13.aprīlī

13.aprīlī plkst.10.00 Kabiles iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties LIELAJĀ TALKĀ. Kopā sakopsim estrādi un parku. Līdzi ņemt cimdus, grābekļus un labu garastāvokli. Iespējams saņemt Lielās talkas atkritumu maisus, lai sakoptu pašu izvēlētu vietu.

Kabiles lapa laikrakstā “Kurzemnieks” 8.04.2019.

Laikraksta “Kurzemnieks” 42.numurā (8.04.2019.) piektā lappuse veltīta Kabiles pagasta jaunumiem. Par ceļiem, skolas nākotni, zemes nomu un kārtību tika spriests Kabiles pagasta iedzīvotāju sapulcē, kas notika 3.aprīlī saieta namā. Jaunumi sportā, kultūrā un bibliotēkas darbā. Senioru deju kolektīvs 30.marta koncertā atskatās uz 15 nodejotiem gadiem. Lappusi sagatavojusi Lāsma Reimane.