Daily Archives: 2016. gada 4. jūnijs

Baznīcu nakts – arī Kabilē 10.jūnijā

Baznīcu nakts – arī Kabilē 10.jūnijā

Piektdien, 10.jūnijā plkst. 17:50 – 23:00 Kabiles ev.lut. draudze ielūdz uz pasākumu BAZNĪCU NAKTS. Programmā: baznīcas zvanu un mūzikas skaņas, draudzes mācītāja p.i. Aivara Kaņepa ievadvārdi, ekskursija pa baznīcu, sirds sarunas, lūgšanas.