18.novembra pasākums “Sencī”

By   2022. gada 27. oktobris

18.novembrī plkst.19.00
Kabiles pagasta saieta namā “Sencis”

ES TEVI ĻOTI GAIDĪŠU

Laila Ilze Purmaliete,
Gundars Silakaktiņš