Šķēdes Dailas teātra viesizrāde saieta namā “Sencis”

F.Arnolda un E.Baha komēdija “Traks numurs” (režisore Daila Medne) 26.08.2016.

Forestly Theme | Powered by Wordpress