Projekta “Darīsim paši” noslēgums 30.09.2016.

30. septembrī Kabiles kapos konkursa „Darīsim paši” projekta „Kabiles skolas pārziņa Roberta
Filholda kapa vietas sakopšana” darba noslēgums.

Forestly Theme | Powered by Wordpress