Teātra izrāde “Sencī” 19.janvārī

19.janvārī plkst.19.00 Kabiles saieta namā “Sencis” Jaunlutriņu amatierteātra viesizrāde Dace Judina. “SEPTIŅI VAKARI”. Režisore Sandra Medne. Komponists Arturs Nīmanis. Apraksts_7vakari Izrādē “Septiņi vakari” iedzīvināts stāsts par Latvijas viensētu gadsimta garumā, aptverot tur dzīvojošās Ozolu dzimtas astoņas paaudzes. Šis stāsts veicina lepnumu par Latvijas lauku gadsimtu garumos uzkrāto spēku un savdabību, to nozīmi mūsu latviskajā identitātē…. Continue reading »

Kabiles lapa laikrakstā “Kurzemnieks” 04.01.2019.

Laikraksta “Kurzemnieks” 2.numurā (04.01.2019.) piektā lappuse veltīta Kabiles pagasta jaunumiem. Kabiles pagasta pārvaldes darbinieki kopā skolēniem Ziemassvētku laikā tradicionāli ar apsveikumiem apciemoja pagasta pensionārus, kuri vecāki par 75 gadiem. “Veselība, ceļi, gaisma.” Par pērn Kabilē iesāktiem lielākiem un mazākiem darbiem, kas tiks turpināti arī šogad, stāsta pārvaldes vadītāja Elīna Ose. Lappusi sagatavojusi Lāsma Reimane.

Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24.decembrī

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: (Lk.2:10)  24.decembrī plkst. 16.00 Kabiles baznīcā ZIEMASSVĒTKU VAKARA DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu kuplinās Kabiles meiteņu dziedātas dziesmas koncertmeistares A.Siltānes vadībā. Visi esat mīļi gaidīti. Kabiles draudzes evaņģēlists Aivars Kaņeps. Kabiles draudze.

Ziemassvētku uzvedums skolā 20.decembrī

20.decembrī plkst.18.00 SKOLAS SVINĪBU ZĀLĒ muzikāls uzvedums “ALADINA BRĪNUMLAMPA”.  “Ilgi negaisīs brīnumainais skats, Tā kā dimantos staigāsi tu pats.” Aicinām visus kopā ar mums piedzīvot Ziemassvētku brīnumu! Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas kolektīvs.

Ziemassvētku tirdziņš 16.decembrī

Ziemassvētku tirdziņš 16.decembrī

16.decembrī plkst.11.00 – 15.00 laukumā pie Kabiles bibliotēkas ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ. Īstā vieta un laiks, lai iegādātos saviem mīļajiem skaistas un praktiskas dāvanas. Izbaudīsim pirmssvētku sajūtu kopā! Pret ziedojumu varēs iegādāties zirņu zupu un karstvīnu. Mājražotājus, amatniekus un pārējos tirgotājus aicinām pieteikties līdz 14.decembrim, zvanot pa tālr. 25618976. Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas publicitātei.

Kabiles egles iedegšana 1.decembrī

Kabiles egles iedegšana 1.decembrī

1.decembrī plkst.18.00 laukumā pie bibliotēkas KABILES EGLES IEDEGŠANA. Palīdzēsim rūķim kopīgi iedegt eglīti! Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas publicitātei.

Dievkalpojums Latvijas 100-gadei

Dievkalpojums Latvijas 100-gadei

18.novembrī plkst.11.00 Kabiles baznīcā LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 100-GADEI veltīts dievkalpojums ar dievgaldu. Vadīs mācītājs Ivars Eisaks. Visi mīļi aicināti.