Daily Archives: 2024. gada 14. maijs

Kabiles lapa laikrakstā “Kurzemnieks”

Laikraksta “Kurzemnieks” 14.maija numura 5.lappuse veltīta Kabiles jaunumiem. Skolai nepieciešami gan skolēni, gan skolotāji. Kā saglābt vēsturisko muižas ērbērģi (kalpu mājas) jeb bijušās Mazās skolas ēkas. Iedzīvotāju padomei vēl nepieciešami kandidāti. Par saules un vēja parkiem Kabiles teritorijā u.c.