Category Archives: Aktualitātes

Svinēsim Lieldienas Sencī 21.aprīlī

21.aprīlī, plkst.12.00 saieta namā “Sencis” SVINĒSIM LIELDIENAS! Līdzi ņemt: vienu izdekorētu olu, no kuras veidosim modes skati; olas, ar kurām piedalīties dažādās rotaļās; minēsim mīklas, meklēsim olas un šūposimies; izzināsim senās Lieldienu tradīcijas. Pasākuma laikā tiks uzņemtas fotogrāfijas, kas tiks publicētas sociālajās vietnēs.

Aicinām uz talku 18.aprīlī!

Uzaicinājums Kabiles pagasta iedzīvotājiem. 18.aprīlī, plkst.12.00 būsiet mīļi gaidīti Kabiles estrādes sakopšanas talkā. Talkai varat pievienoties jebkurā laikā.

LIELĀ TALKA Kabilē 13.aprīlī

LIELĀ TALKA Kabilē 13.aprīlī

13.aprīlī plkst.10.00 Kabiles iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties LIELAJĀ TALKĀ. Kopā sakopsim estrādi un parku. Līdzi ņemt cimdus, grābekļus un labu garastāvokli. Iespējams saņemt Lielās talkas atkritumu maisus, lai sakoptu pašu izvēlētu vietu.

Kabiles lapa laikrakstā “Kurzemnieks” 8.04.2019.

Laikraksta “Kurzemnieks” 42.numurā (8.04.2019.) piektā lappuse veltīta Kabiles pagasta jaunumiem. Par ceļiem, skolas nākotni, zemes nomu un kārtību tika spriests Kabiles pagasta iedzīvotāju sapulcē, kas notika 3.aprīlī saieta namā. Jaunumi sportā, kultūrā un bibliotēkas darbā. Senioru deju kolektīvs 30.marta koncertā atskatās uz 15 nodejotiem gadiem. Lappusi sagatavojusi Lāsma Reimane.

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas publisko apspriešanu Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr.3, p.76), publiskajai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotā (3.0) redakcija. Publiskā apspriešana notiks no 27.03.2019. līdz 17.04.2019. Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju var… Continue reading »

Kabiles iedzīvotāju sapulce 3.aprīlī

Trešdien, 3. aprīlī. plkst. 17.00, saieta namā “Sencis” AICINĀM Kabiles pagasta iedzīvotājus uz ikgadējā iedzīvotāju tikšanos ar Kuldīgas novada pašvaldības vadību, pašvaldības iestāžu speciālistiem un Kabiles pagasta pārvaldes darbiniekiem.