Daily Archives: 2022. gada 20. aprīlis

Teātris Kabilē 6.maijā

Kabiles saieta namā “Sencis” 6.maijā plkst. 19.00 Zemītes TN amatierteātris “Ai-z-iet” uzaicina uz A.Niedzviedža komēdiju VIŅA IR ĪSTĀ, MUTERĪT! PS: izrādē tiek lietoti autora autentiskie teksti neliterārajā valodā!!! IEEJA: 2,- Euro