Daily Archives: 2019. gada 20. septembris

Ražas svētku dievkalpojums 6.10.

6.oktobrī plkst. 11.00 Kabiles baznīcā Ražas svētku dievkalpojums Lūdzu, līdzi ņemt rudens veltes baznīcas noformējumam un dažādi pagatavotas rudens veltes kopīgam svētku mielastam pēc dievkalpojuma. Muzicēs Edgars Ziņģe. Dievkalpojumu vadīs mācītāja v.i. A. Kaņeps. Visi mīļi aicināti!