Daily Archives: 2019. gada 2. jūnijs

Aicina vecākus uz talku bērnudārzā

Cien. vecāki, Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas kolektīvs aicina Jūs līdzdarboties: Projekta “Darīsim paši 2019” – “Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Lāčuks” rotaļlaukuma labiekārtošana” darbos (bruģēšana, vārtu uzstādīšana, sajūtu takas izveide): 24.07. plkst. 9:30; 31.07. plkst. 9:30 (pārējos darbus ieplānos darba gaitā). Sestdien, 8.06. plkst. 10:00 – pie bērnudārza MALKAS ZĀĢĒŠANAS TALKA.