Daily Archives: 2018. gada 18. decembris

Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24.decembrī

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: (Lk.2:10)  24.decembrī plkst. 16.00 Kabiles baznīcā ZIEMASSVĒTKU VAKARA DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu kuplinās Kabiles meiteņu dziedātas dziesmas koncertmeistares A.Siltānes vadībā. Visi esat mīļi gaidīti. Kabiles draudzes evaņģēlists Aivars Kaņeps. Kabiles draudze.